Dear Brothers & Sisters in Christ,

Our Church needs a small amount of support, We hope always and pray that God will touch every heart to be willing to support this ministry.

Old church buildings are made of bamboo, (enclosed with concrete as shown in the picture) Church build expansion was hold on construction due of financial shortage.

Whom will give their support was always appreciated.

THANK YOUR SUPPORT GOD BLESS🙏🏻🙏🏻🙏🏻
DONATE HERE
Category: Vietnamese Language

Satan ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào

Satan ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta như  thế nào. CUỘC CHIẾN TRONG LĨNH VỰC TÂM LINH by John Mulinde, Obsteig (Austria) Nov. 2000 www.DivineRevelations.info/VIETNAMESE Tôi muốn chia sẻ với các anh chị em một lời chứng của một người từng phục vụ ma quỷ nay đã được cứu. Khi anh ấy chia […]

TU SĨ PHẬT GIÁO CHẾT, – Athet Pyan Shinthaw Paulu

Athet Pyan Shinthaw Paulu July 14th 2005 TU SĨ PHẬT GIÁO CHẾT, ĐƯỢC SỐNG LẠI, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG GIỚI THIỆU Câu chuyện sau đây là bản dịch của lời chứng được ghi âm trên băng cassette về một người được thay đổi. Đây không phải là lời phỏng vấn hoặc tiểu sử nhưng chỉ […]