Category: Tagalog Language

Ang Pagbabautismo sa Pamamagitan ng Nagliliyab na Apoy ni Pastor Yong-Doo Kim

Makikita natin sa mga pahinang ito ang mga pinaka-pambihirang pagpapahayag ukol sa pakikipagdigmang espiritwal. Ito ay magdadala ng matinding pagkagulat sa buong mundo, at magpapabagsak sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan. Ang iba’t ibang pagkakakilanlan ng diablo ay isisiwalat, at ipinapakita rin ditto na inihahanda na ng Panginoon ang Kanyang hukbo sa mga huling araw […]

Mga Pangitain ng Pagdagit (Rapture), Kapighatian, ang Banal na Lungsod, at ang mga Trono ng Diyos at satanas

Mga Pangitain ng Pagdagit (Rapture), Kapighatian, ang Banal na Lungsod, at ang mga Trono ng Diyos at satanas. Ang patotoo ng isang 8 taong gulang na babae na nakaharap si HesuKristo. (Jannet Balderas Canela) Orihinal na Salin mula sa Salitang Kastila, idinagdag ang mga larawan at hindi bahagi ng orihinal na patotoo. Ang patotoong ito […]

23 Minuto sa Impiyerno ni Bill Wiese

(Panimula ng Tagapagpakilala) May ilang buwan na ang nakalilipas, si Mike Bickle, kasama kong naglilingkod sa International House of Prayer, pinakiusapan akong magturo sa paksa tungkol sa Impiyerno. Habang pinag-aaralan ko ang paksa binigyan ako ng isang tape ng isang kaibigang nagngangalang Steve Carpenter. Napapaloob sa tape na ito ang mensaheng inyong mapapakinggan mula kay […]

Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia

  Download PDF File: tagalog_ian_mccormack_glimps_of_eternity   Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ni HesuKristo at ipinakita ang Langit at Impiyerno. Pakinggan ang kanilang ulat ng Kaluwalhatian ng Langit at kaabahan ng Impiyerno. Dahil sa kalagayan ng pinagkunang talaan, 6 […]

Ang Impyerno ay Totoo

“Ang Impyerno ay Totoo” “ Ang Testimony ni James “ Ako si James, isang makasalanang tao.. lahat ng bisyo ay naranasan ko na, alak, babae, sugal at droga, Linggo ng gabi habang nagmamaneho ako ng sasakyan pauwi galing inuman, bumangga ako sa isang pader, yun ang huli kong natatandaan, pagkatapos nun napunta ako sa isang lugar na […]

Maghanda sa pagharap sa iyong Dios! Karanasan ni Angelica Zambrano sa langit at impiyerno

Ang mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo ni Angelica Zambrano  (From video Interview, originally in Spanish, Tagalog-Testimony ni Angelica Zambrano Sa loob ng 23 oras, isang batang babae na taga ecuador nagngangalang Angelica ay pinagpakitaan ng mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo. Nasaksihan […]