Category: Vietnamese Version Testimony

TU SĨ PHẬT GIÁO CHẾT, – Athet Pyan Shinthaw Paulu

Athet Pyan Shinthaw Paulu July 14th 2005 TU SĨ PHẬT GIÁO CHẾT, ĐƯỢC SỐNG LẠI, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG GIỚI THIỆU Câu chuyện sau đây là bản dịch của lời chứng được ghi âm trên băng cassette về một người được thay đổi. Đây không phải là lời phỏng vấn hoặc tiểu sử nhưng chỉ […]