Category: Vietnamese Language

Lời chứng của một em bé gái 8 tuổi đã từng đối diên với Chúa Jêsus

Khải tượng của Janet Balderas Canela, Puerto Rico www.DivineRevelations.info/VIETNAMESE Lời chứng của một em bé gái 8 tuổi đã từng đối diên với Chúa Jêsus. Anh chị em thân mến, cầu xin Chúa chúc phước cho tất cả anh chị em trong giờ này. Chúng ta xem trong II Côrinhtô 12:1-4, Lời Chúa chép: Tôi […]

Satan ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào

Satan ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta như  thế nào. CUỘC CHIẾN TRONG LĨNH VỰC TÂM LINH by John Mulinde, Obsteig (Austria) Nov. 2000 www.DivineRevelations.info/VIETNAMESE Tôi muốn chia sẻ với các anh chị em một lời chứng của một người từng phục vụ ma quỷ nay đã được cứu. Khi anh ấy chia […]

TU SĨ PHẬT GIÁO CHẾT, – Athet Pyan Shinthaw Paulu

Athet Pyan Shinthaw Paulu July 14th 2005 TU SĨ PHẬT GIÁO CHẾT, ĐƯỢC SỐNG LẠI, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG GIỚI THIỆU Câu chuyện sau đây là bản dịch của lời chứng được ghi âm trên băng cassette về một người được thay đổi. Đây không phải là lời phỏng vấn hoặc tiểu sử nhưng chỉ […]