Category: How To Be Saved?

Satan ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào

Satan ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta như  thế nào. CUỘC CHIẾN TRONG LĨNH VỰC TÂM LINH by John Mulinde, Obsteig (Austria) Nov. 2000 www.DivineRevelations.info/VIETNAMESE Tôi muốn chia sẻ với các anh chị em một lời chứng của một người từng phục vụ ma quỷ nay đã được cứu. Khi anh ấy chia […]