Testimonies of Heaven And Hell

Repent before it's too late!

How To Be Saved?

The Day of the Lord is at hand. Is your name in the Lamb’s Book of life?

Ang Impyerno ay Totoo

“Ang Impyerno ay Totoo”
“ Ang Testimony ni James “

Ako si James, isang makasalanang tao.. lahat ng bisyo ay naranasan ko na, alak, babae, sugal at droga, Linggo ng gabi habang nagmamaneho ako ng sasakyan pauwi galing inuman, bumangga ako sa isang pader, yun ang huli kong natatandaan, pagkatapos nun napunta ako sa isang lugar na maraming apoy, bawat paligid ay nagliliyab, nagtataka ako kung bakit wala akong pawis pero ramdam ko ang sobrang init, ilang sandali pa may narinig akong boses, hinanap ko ito at nakita ko ang isang babaeng, nagliliyab ang buo nyang katawan sa apoy pinipilit nyang umakyat sa apoy ng malaking kawa pero di sya makaalis, hindi ito nasusunog pero hirap na hirap sya, kausap sya ng boses na aking naririnig, ngunit hindi ko makita kung saan nanggagaling ang boses malinaw at dinig na dinig ko ang kanilang pinag- uusapan. Ito ang kanilang usapan….

Babae: patawarin mo na ako sa lahat ng aking mga kasalanan, hanguin mo ako dito sa apoy, hindi ko na kaya..

Boses: Nung nabubuhay ka pa sa mundong ibabaw, hindi ka man lamang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa mong kasalanan,
hindi ka man lang nagpasalamat sa lahat ng biyayang iyong natatanggap sa halip, sinarili mo lahat ng ito at iyong ipinagdamot sa mga taong nangangailangan, mapagmataas ka, mapanlait at panginoon ang tingin mo sa iyong sarili dahil sa pinagkaloob ko sa yong kagandahan.

Babae: ayoko dito, ibalik mo na ko sa lugar kung saan sinasamba ang aking kagandahan, hinahangaan ang aking katawan at maraming lalaki ang nababaliw sa akin, makuha lang ako,
lahat ng aking luho ay nakakamit ko, wala akong bagay na hindi nakukuha, kaya sana ibalik mo na ako sa lugar na pinanggalingan ko

Boses: Matagal ko nang sinabi sa’yo na mapupunta ka dito kung hindi ka magbabagong buhay, masusunog ka sa apoy ng impyerno kung hindi ka susunod sa aking turo, maaaring hindi mo alam na sinabi ko sa’yo ito pero may mga tao akong inutusan na sabihin sa’yo lahat ng ito, natatandaan mo ba yung mga panahon na may nag yaya sa yong magsimba? nung may nagsabi sa’yong magbasa ka ng bibliya? at sundin lahat ng turo ng aking anak na si Hesus? na tanggapin Siya bilang Panginoon at Tagapagligtas, aminin at pagsisihan nyo ang inyong mga pagkakasala? huli na ang lahat, sana ginawa mo ang lahat ng kalugod- lugod sa Akin nung nabubuhay ka pa, kaya ngayon ay pagbabayaran mo lahat ng ginawa mong kasalanan, kalupitan sa iyong kapwa, pagdadamot, pang- aabuso sa iyong katawan na aking templo at banal.

Tulalang tulala ako sa aking nasaksihan, ang boses pala na aking naririnig ay ang Diyos, hindi man ako derektang kinausap ng Diyos pero damang dama ko na ganun din ang sasabihin Nya sa akin, na mamulat ako sa katotohanan,. ilang sandali pa ay nagising ako sa aking pagkakatulog.. tumingin at lumingon sa paligid, nasa ospital ako at nakatingin ang aking magulang at kapatid sa aking pag- gising, sinabi nilang naaksidente ako at mahigit isang buwan na akong walang malay at comatose, mabilis akong naka recover at gumaling na labis ikinagulat ng mga doktor dahil sa milagrong pagkakaligtas ko mula sa mala bangungot na aksidente. Ngayon bilang pasasalamat sa Diyos isa na ako sa mga taong kumakanta ng Alive! Alive, Jesus is alive, !with matching pikit mata at taas kamay,
nagpupuri ako sa Diyos na dati ay pinagtatawanan ko everytime na makakakita ako ng ganung eksena, pero ngayon, ako naman ang pinagtatawanan ng aking barkada, pero ayos lang dahil tinanggap ko na si Hesus bilang Panginoon at sariling Tagapagligtas na kung saan, Siya ay namatay para sa aking mga kasalanan, kaya wala na akong paki alam sa sasabihin at iisipin ng ibang tao, lahat ng bisyo ay tinalikuran ko na..

Maraming hindi naniniwala sa aking nasaksihan sa tuwing kinukwento ko ito sa aking barkada nuon, pero hindi ko na kasalanan kung hindi sila naniniwalang may impyerno basta ginawa ko lang ang aking nararapat gawin na ipamalita ang Magandang Balita at ang Salita ng Diyos.
Kung isa ka sa mga naniniwalang may impyerno at si Hesus ang ipinadala ng Diyos upang tayo’y iligtas sa ating mga pagkakasala.

Ang Magandang Balita at mga Salita ng Diyos Tunay ang sinabi ni Jesus, sa Acts 16:31, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan ! habang hindi pa huli ang lahat, tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling Tagapagligtas, at sinabi sa Juan 3:16, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaron ng buhay na walang hanggan. Amen !

“Mga kapatid hindi po biro ang impyerno, ito ay buong buhay mong paghirapan kong nasa kabilang buhay kana. Sa impyerno ang punta kong hindi mo pa natanggap si Hesus. Wala na tayong pag-asa na magsisi sa ating mga kasalanan kong huli na ang lahat. Habang may buhay pa tayo sa mundo may pag-asa pa tayo magbago at tanggapin si Hesus ng buong puso. Si Hesus ay lage naghihintay lang sa’yo kong kailan lalapit sa Kanya. Mag-isip ka at buksan mo ang iyong puso, sa kaharian ng Diyos ay walang katapusang ligaya. ITO NA ANG TAMANG PANAHON PARA MAGBAGO AT TALIKURAN ANG LAHAT NA KASALANAN.
God Bless…

———————————————————————————————————-

PATNUBAY PARA SA KALIGTASAN – Ito ang Simpleng Hakbang:
1. Kilalanin sa iyong puso na si Jesus ay Panginoon.
2. Aminin sa iyong bibig si Jesus na Panginoon.
3. Naniniwala na si Hesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at ibinangon makalipas ang tatlong araw.
4. Magsisi sa iyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesus.

ITO ANG HALIMBAWA NG PANALANGIN NG PAGSISISI AT PAGTANGGAP KAY KRISTO:

— “DAKILANG DIYOS, SALAMAT PO NA NAKILALA KO, NA AKO AY ISANG MAKASALANAN AT NAHATULAN MO PATUNGO SA IMPIYERNO. SUBALIT, AKO PO AY NAGPAPASALAMAT NA SI KRISTO HESUS AY NAPAKO SA KRUS, NAMATAY, INILIBING AT MULING NABUHAY UPANG BAYARAN ANG AKING MGA KASALANAN. SA ORAS PONG ITO, PINAGSISISIHAN KO NA ANG AKING MGA KASALANAN AT TINATANGGAP KO PO NG BUONG PUSO, SI HESU-KRISTO, BILANG PANGINOON AT SARILING TAGAPAGLIGTAS NG AKING BUHAY. ISULAT MO ANG AKING PANGALAN SA AKLAT NG BUHAY; HESUS, AKO’Y MAGPAWALANG HANGGANG MAGPAPASALAMAT SA IBINIGAY NA WALANG HANGGANG BUHAY SA PAMAMAGITAN MO. PATNUBAYAN AKO SA KAPANGYARIHAN NG BANAL NA ESPIRITU UPANG MAIBAHAGI KO ANG KAPANGYARIHAN NG IYONG PAGLILIGTAS; GAWIN MO AKONG TAGA-SUNOD MO UPANG AKING MAIHANDOG ANG MUNDO SA DIYOS. LAHAT NG AKING GAGAWIN AY PARA SA IYONG PANGALAN AT KALUWALHATIAN.
ITO PO ANG AKING DALANGIN SA PANGALAN NI HESUS, AMEN.”

—-SUMUNOD NA MGA HAKBANG:
1. Magbasa ng Bibliya sa bawat oras at sunding kong ano ang utos ng Diyos.
2. Pumunta sa simbahan na naayon sa paniniwala sa Bibliya, gugugol ng oras sa panalangin at pagsamba.
3. Magpabautismo sa tubig at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
4. Alisin personal kasalanan sa iyong buhay at maging sa Kanyang biyaya na mabuhay na banal , sapagkat ang Diyos ay banal.
5. Buo at ganap na relasyon kay Kristo Hesus.
6. Paglingkuran Siya at ipalaganap ang Kanyang ebanghelyo sa iba.
Walang ibang makaligtas kundi si Hesus lamang, wlang imahin, rebolto, larawan o diyos-diyosan o foreign gods.
7. Walang sex maliban lang kong kasal.
8. No addiction (smoking, pot, drugs at iba pa)
9. No pornography
10. Walang away, galit, dissensions or hatred.
11. Marunong magpatawad sa kapwa at sundin ang kautusan ng ating Banal na Diyos.
12. Repent every day, at lage manatiling banal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Jesus Christ is the Son of the Living God
  • In God We Trust, Pray Hard, Keep Watch, Stand Firm - Love God, Live Crucified, Serve Others, Share Christ, Show Grace, Shun sin, Stay Pure Be Holy, Walk Humbly, Act Justly - Bear Fruit, Obey Christ, Get Wisdom - Fear God, Fight evil, Forgive all Help the Poor, Equip the Saints, Preach the Gospel, Praise the Lord, Protect the Innocent - Be Ready, Finish Strong & Overcome ! ! ! Souls, Souls, Souls for Jesus!
  • ©2015 The Heaven And Hell, Personal Blogs
  • Created By: Jungie Embalsado Jr
  • Translate »